Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Човновиця
Оратівський район, Вінницька область
Освітній портал оратівського району Підписатися на новини
26 Квітня 2019 р

Річний звіт про діяльність закладу

У 2016-2017 навчальному році діяльність педколективу Човновицької загальноосвітньої школи була спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог Конституції України, «Законів України», «Про загальну середню освіту», на особистісно-орієнтовану педагогіку.

Діяльність педколективу школи спрямувалась на дальше вдосконалення навчально-виховного процесу. Головна увага була зосереджена на реалізацію вимог навчальних програм, забезпеченні державних стандартів освіти, навчання учнів у відповідності до можливостей кожного учня. Створювалися передумови для здобуття якісної освіти. Забезпечено виконання законодавства за повну загальну середню освіту. Усі діти шкільного віку, що проживають у мікрорайоні школи, охоплені навчанням, і пропусків без поважних причин не було.

Здійснюється цілеспрямована, планомірна робота по формуванню середньої загальноосвітньої школи.

Успішно проведено державну підсумкову атестацію. Закінчили основну школу 3 учні. 2 учні продовжують навчання у 10 класі, 1 учень – в ПТУ.  Повну загальну середню освіту здобули 4 учнів. 3 стали студентами вузів, 1 – учень ПТУ.

Успішно реалізувалася в школі державна мовна політика.

Адміністрація і педколектив школи створювали умови для успішного навчання і виховання, соціального захисту школярів, умови самоуправління школярів, співробітництва всіх учасників навчально-виховного процесу.

У школі організовано гаряче харчування дітей. Безкоштовно харчуються учні 1-4 класів та діти малозабезпечених сімей, дитина-сирота, діти учасників АТО.

На постійному контролі дирекції школи була організація позакласної виховної роботи, змістовного дозвілля школярів, стан правової освіти та виховання учнівської молоді. Це сприяло запобіганню бездоглядності, попередження правопорушень та злочинності серед школярів. В школі не була учнів схильних до правопорушень.

В школі належна дисципліна, сприятливий мікроклімат для виховання в учнів загальнолюдських моральних якостей.

Немало зроблено по зміцненню навчально-матеріальної бази школи. Придбано навчальні карти, спортінвентар, нові гардини, стільці. Спільно з батьками учнів проведено достатній поточний ремонт приміщення школи.

Система внутрішньої методичної роботи була спрямована на підвищення рівня педагогічної майстерності кожного вчителя, на прогнозування та забезпечення результатів навчання, досягнення якісного рівня у вивченні навчальних дисциплін.

У школі навчались 36 учнів.

В 2017-2018 навчальному році педколектив школи буде працювати над проблемою: «Впровадження в навчально-виховний процес активних форм і методів навчання з метою підвищення його ефективності, результативності, формування творчої особистості учня».

Виховна мета школи: «Формування національної свідомості і високої громадянської активності учнівської молоді».

Будуть вирішуватись завдання:

1.     Впровадження державних стандартів загальної освіти, оновлених програм для учнів 5 – 9 класів.

2.     Забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту.

3.           Створення умов для оволодіння учнями знаннями, передбаченими навчальними програмами.

4.     Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянської позицією, почуттям самовідданості, підвищеної до професійного самовизначення.

5.  Досягнення високої ефективності кожного уроку, кожного заходу.

6.  Налагодження зв'язків школи з громадкістю, з батьками учнів.

7.  Збереження майна школи.

8.  Виховання справжніх громадян України.

В школі на початок навчального року 34 учні.

Логін: *

Пароль: *